Privacyverklaring

THIS IS FIT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van THIS IS FIT en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan THIS IS FIT verstrekt. THIS IS FIT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom THIS IS FIT gegevens nodig heeft
THIS IS FIT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan THIS IS FIT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang THIS IS FIT gegevens bewaart
THIS IS FIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
THIS IS FIT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thisisfit.nl

THIS IS FIT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
THIS IS FIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van THIS IS FIT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door THIS IS FIT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met THIS IS FIT op via info@thisisfit.nl
www.thisisfit.nl is een website van THIS IS FIT. THIS IS FIT is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60459735
E-mailadres: info@thisisfit.nl