PARQ

Wanneer u één of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, moet de lichamelijke inspanning of de test worden overlegd met degene die het programma begeleid.

—————

Is er ooit door een arts geconstateerd dat u last van hart- en vaatziekten heeft en dat u alleen lichamelijke activiteit op advies van een arts moet uitvoeren?

1 Heeft u pijn op de borst tijdens lichamelijke activiteit?

2 Heeft u in de afgelopen maand last gehad van pijn op de borst in rust?

3 Verliest u uw balans als gevolg van duizeligheid of verliest u het bewustzijn wel eens?

4 Heeft u bot- of gewrichtsaandoeningen zoals artrose, artritis of reuma die verergeren door inspanning?

5 Gebruikt u momenteel medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven (bijvoorbeeld plaspillen) in verband met uw bloeddruk of voor uw hart?

6 Is er een goede reden die nog niet is genoemd waardoor u niet mee zou kunnen doen aan een activiteiten programma?

—————

Ondanks het invullen van deze vragenlijst is deelname aan het beweegprogramma geheel voor eigen risico! Bij twijfel kunt u terecht bij degene die het beweegprogramma begeleidt. Veel succes en plezier gewenst tijdens het bewegen!